بایگانی برچسب: کشف نیاز

چه پرسش هایی از مشتریان احتمالی می پرسم که رقبایم نمی پرسند؟

پرسش

نقش پرسش ها در فروش کیفیت فروش شما و نتایج شما را پرسش ها و سوالاتتان مشخص خواهد کرد. اگر سوالات درستی در موضع فروش بپرسید، ۵۰ درصد راه را رفته اید. هرگز سوال های پیش پا افتاده طرح نکنید. پرسش های پیش پا افتاده به طور مثال،این که چه چیز برای شما مهم است؟ […]