بایگانی برچسب: پشیمانی مشتری

پشیمانی مشتری- چرا یک مشتری منصرف میشود؟

پشیمانی مشتری

پیشنهاد می کنم اول داستان زیر در مورد پشیمانی مشتری را بخوانید. این اتفاقی است که برای خودم در این مورد اتفاق افتاده است. داستان من یکی از بدترین حس هایی که اوایل کار فروشندگی تجربه کردم، تماس یکی از مشتری هام حدودا ۲ ساعت بعد از جلسه بود. یادم میاد که دو ساعت قبل […]