بایگانی برچسب: مناسب ترین زمان

چطور مناسب ترین زمان و بهترین راه ارائه ی پیشنهاد فروش را تشخیص دهم؟

پیشنهاد فروش

پیشنهاد فروش وقتی موثر است که به شکل درست و در زمان درست ارائه شود. زمان مناسب اگر می خواهید فروشی صورت بگیرد،باید به موقع پیشنهاد بدهید. شاید با خود فکر کنید، این را خودم هم می دانم. اما سوال مهم تر این است که بهترین زمان پیشنهاد دادن چه وقت است؟ من از کجا […]