بایگانی برچسب: فروش تکراری

مفهوم عبارت فروش پی در پی چیست؟

فروش پی در پی

فروش پی در پی چیست؟ فروش پی در پی در یک کلمه یعنی سود بیشتر با تعداد مشتریان کمتر. آن هم سود چندین برابری نسبت به بار اول. به عنوان کسی که با فروشندگان زیادی سر و کار داشته ام، بزرگترین مشکل را در ذهنیت فروشندگان دیده ام. فروشندگان حرفه ای اصلی مهم برای خود […]