بایگانی برچسب: رنگ

رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی

رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی

رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی به شدت اهمیت دارند. چرا که هر رنگی احساس خاصی را بر می انگیزد. رنگ محصوصترین عنصری است که همواره روح و روان آدمی را محصور جاذبه ی خود ساخته است. با حذف رنگ از محیط پیرامونمان دنیایمان خسته کننده و خالی از […]