بایگانی برچسب: تعریف مشتری

مشتری

مشتری

مشتری چیست؟ آیا مهم است دقیقا بدانیم مشتری چیست؟ یا مشتری کیست؟ برای افزایش درک و فهم ما از واژه مشتری من از تعریف “وبستر” استفاده می کنم : ۱) شخصی که خرید می کند، به خصوص بر اساس قاعده خاص ۲) شخصی که باید با او معامله شود. در پایان روز مشتریان تنها فراهم […]