بایگانی برچسب: تصمیم گیری مشتری

تصمیم گیری مشتری -خریدار بر چه اساسی تصمیم می گیرد و معمولا به دنبال چیست؟

شناخت تصمیم گیری مشتری به چه دردی می خورد ؟ مهمتر از اینکه بدانید چطور باید بفروشید، این است که نقشه ذهن مشتری را کشف کنید. اگر بدانید مشتری دقیقا چه می خواهد، می توانید مذاکرات خود را برنامه ریزی کنید. اساس تصمیم گیری مشتری را کشف کنید و ارائه خود را بر آن اساس […]