بایگانی برچسب: آموزش

نگرش فروش

نگرش فروش

نگرش فروش نگرش فروش جزو مباحثی است که به اندازه ی اهمیتش به آن پرداخته نشده است. دیدگاه شما، مشخص‌کننده سرنوشت، کیفیت زندگی و موفقیت فروش شما است. کیفیت این دیدگاه، کیفیت زندگی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد این جملات بسیار پرمحتوا و صحیح هستند. سود و منفعت‌هایی که در زمینه فروش به دست […]

آموزش فروش چرا؟

آموزش فروش

آموزش فروش و اهمیت آن آموزش فروش جزو مباحثی است که اخیرا در ایران گسترش زیادی پیدا کرده است. این مبحث به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و اهمیت فروش در تامین جریان های مالی به سوی سازمان ها برای اکثر صاحبان کسب و کار و فروشندگان اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرفی آموزش، در […]

تعریف فروش

تعریف فروش

تعریف فروش تعریف فروش جزو اولین مفاهیمی است که فروشنده باید آموزش ببیند. حرفه فروشندگی حامل تعاریف بیشماری از فروش است. با هر فردی تعریف دیگری می آید و نقطه نظر دیگری. هر کدام از این تعاریف نیز از دیدگاهی درست است . شما چه فکر می کنید؟ ساده است، فروشندگی یعنی حرف زدن با […]