کارگاه آموزشی زبان بدن

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

۹۹,۰۰۰تومان۲۹۰,۰۰۰تومان

تا حالا برای شما پیش آمده که…

نیت خود را در طول یک ارتباط اشتباه منتقل کنید؟

منظور شما توسط اطرافیان اشتباه برداشت شود؟

تمایل داشته باشید، احساس طرف مقابل را در ارتباط کشف کنید؟

بخواهید در یک ارتباط کاری بدانید که اوضاع خوب پیش می رود یا نه؟

بخواهید وقتی افراد دروغ می گویند تشخیص دهید؟

بخواهید افراد دیگر را متقاعد کنید؟

بخواهید در یک ارتباط عاطفی احساس طرف مقابل را بدانید؟

 اگر حتی یکی از موارد فوق برای شما پیش آمده، مطمئن باشید که کارگاه زبان بدن می تواند به شما کمک کند. 

صاف
کارگاه آموزشی زبان بدن