آموزش فروش چرا؟

آموزش فروش

آموزش فروش و اهمیت آن آموزش فروش جزو مباحثی است که اخیرا در ایران گسترش زیادی پیدا کرده است. این مبحث به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و اهمیت فروش در تامین جریان های مالی به سوی سازمان ها برای اکثر صاحبان کسب و کار و فروشندگان اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرفی آموزش، در […]

تعریف فروش

تعریف فروش

تعریف فروش تعریف فروش جزو اولین مفاهیمی است که فروشنده باید آموزش ببیند. حرفه فروشندگی حامل تعاریف بیشماری از فروش است. با هر فردی تعریف دیگری می آید و نقطه نظر دیگری. هر کدام از این تعاریف نیز از دیدگاهی درست است . شما چه فکر می کنید؟ ساده است، فروشندگی یعنی حرف زدن با […]

رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی

رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی

رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی به شدت اهمیت دارند. چرا که هر رنگی احساس خاصی را بر می انگیزد. رنگ محصوصترین عنصری است که همواره روح و روان آدمی را محصور جاذبه ی خود ساخته است. با حذف رنگ از محیط پیرامونمان دنیایمان خسته کننده و خالی از […]

صرفه جویی در بازاریابی – نوزده شیوه

صرفه جویی در بازاریابی

نوزده شیوه برای صرفه جویی در بازاریابی صرفه جویی در بازاریابی به معنی کم خرج کردن پول و بودجه بازاریابی نیست. موضوع انتخاب های درست در بازاریابی است. هر کسی مایل است بداند که چگونه می تونن با هزینه کم بازاریابی کرد. در کل توصیه هایی که در این مورد از این و آن می […]

ده اشتباه رایج در بازاریابی که باید از آنها اجتناب کرد

اشتباهات بازاریابی

اشتباهات بازاریابی اشتباهات بازاریابی یعنی، نیازی نیست که شما چرخ را مجددا اختراع کنید. به ویژه اگر بخواهید با ساختن چرخی مربع شروع کنید. سعی کنید مرتکب هیچ یک از اشتباهات بازاریابی بسیار رایج نشوید. در اغلب موارد موجب منحرف شدن تلاش افراد برای بازاریابی و فروش می شود، (من نمونه های بسیار زیادی از […]

بی هدفی آفت جامعه کار ایرانی

بی هدفی

بی هدفی وهدف نداشتن این روزهای مردم کشور عزیزمان ، مسِئله بسیار جدی و مهمی است که باید بررسی و آسیب شناسی گردد. به ظاهر دلیل هایی از قبیل نداشتن اطلاعات کافی ، نداشتن زمان و … برای توجیه این ماجرا وجود دارد ولی به راستی با کمی تفکر متوجه می شویم، چنین نیست. آمار […]

ایده پردازی: تقویت عضله

خلاقیت و ایده پردازی

مطالعه زیاد برای دانستن ایده پردازی بس است. به جمله‌ی ارسطو عمل میکنیم. «آنچه که ما برای انجام دادن باید بیاموزیم٬ از طریق انجام دادن خواهیم آموخت.» ورزش کاران حرفه ای٬ آنانی که در المپیک‌ها و مسابقات جهانی پیروز اند٬ همیشه ذهن و بدن خود را تمرین میدهند. استون پینکر٬‌استاد دانشگاه هاروارد میگوید: « افراد فاضل […]